Onsdags-IT

23. marts 2022


Kære onsdags IT' er

Så er vi klar til en særlig IT-onsdag. Vi har nemlig i Danmark fået vores nye digitale postsystem.....

Programmet på onsdag er derfor koncentreret om

 • Digital Post, og herunder

  • Mit.dk - dit nye e-post sted.

  • Mit.dk - app'en

Og hvis vi får tid ser vi på

  • Digital Fuldmagt - hvordan?

  • CPR-registeret - hvad står der om dig? og dine?


Vi glæder os til at se dig.

Som altid vil vi gerne vide om du kommer. Klik på den blå knap!

Corona er stadig iblandt os!

Og nu rumsterer influenzaen også!

Så lad os fortsat passe på hinanden.

Husk at sprit hænder af når du

 • ankommer.

 • før og efter toiletbesøg

Husk de gode vaner:

 • host i ærmet (hoster du i hånden, så kan virus ende alle de steder du rører)

 • Borde og stole sprittes af før og efter undervisning

 • Tag selv kaffekop med.

Vi glæder os som altid usigeligt meget til at se dig,

Mange hilsner

Birgit, Alex, Frederik og Claus